Dell Backup and Recovery 1.9.2.8

Dell Backup and Recovery 1.9.2.8

Dell Inc. – Demo – Windows Mac
5 Stars User Rating
Dell backup và phục hồi là dễ dàng và thông minh, đảm bảo cách để bảo vệ tài sản kỹ thuật số của bạn chống lại mất mát dữ liệu từ các cuộc tấn công virus, tình cờ xóa hoặc hỏng hệ thống. Tạo đĩa phục hồi hoặc hệ thống hình ảnh và cảm thấy tự tin hoàn toàn bảo vệ tập tin của bạn, cài đặt, chương trình và nhiều hơn nữa. Nó cũng cho phép bạn khôi phục lại máy tính của bạn để cấu hình ban đầu của nó.

Tổng quan

Dell Backup and Recovery là một Demo phần mềm trong danh mục Tiện ích tối ưu hóa hệ thống được phát triển bởi Dell Inc..

Nó đã được kiểm tra cho các bản cập nhật 7.131 lần bởi người sử dụng các ứng dụng khách hàng của chúng tôi UpdateStar trong tháng trước.

Phiên bản mới nhất của Dell Backup and Recovery là 1.9.2.8, phát hành vào ngày 27/12/2016. Vào lúc đầu, nó đã được thêm vào cơ sở dữ liệu của chúng tôi trên 08/11/2012. Phiên bản phổ biến nhất là 1.9.2.8, được sử dụng bởi 21 % trong tất cả các cài đặt.

Dell Backup and Recovery đã chạy trên hệ điều hành sau: Windows/Mac.

Người sử dụng của Dell Backup and Recovery đánh giá xếp hạng 5 trong số 5 sao.


Viết nhận xét cho Dell Backup and Recovery!

Cài đặt

người sử dụng 7.131 UpdateStar có Dell Backup and Recovery cài đặt tháng trước.
Tải về trực tiếp chưa khả dụng. Vui lòng thêm vào.

Luôn cập nhật
với phần mềm UpdateStar miễn phí.
Bản tin hiện tại

Tất cả các phiên bản